Reviews

78 %

User Score

31 ratings
Rate This

Descriptions:

Bệnh Viện Chỉ Phục Vụ Nam Giới

Một bệnh viện mở ra chỉ dành cho Phục Vụ Nam Giới, sẽ có mấy em y tá và bác sĩ nữ điều trị, bệnh nhẹ hay nặng điều được các em tận tình chăm sóc bằng chim, ai khó thở sẽ được hô hấp nhân tạo bằng bím dí vào mồm. Bệnh viện rất lạ chỉ toàn là bệnh nhân nam, nhiều y tá nữa dâm đảng để Phục vụ nam giới.

Hình ảnh

Bệnh Viện Chỉ Phục Vụ Nam Giới
Bệnh Viện Chỉ Phục Vụ Nam Giới